SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Chorwacja » Dalmacja » Rzeka Dubrovaczka (Dubrovačka)

Rzeka Dubrovaczka (Dubrovačka)

5 km długa i wąska zatoka, która rozciąga się zaraz przy północnym dojaźdie do Dubrowniku. Wstęp do zatoki znajduje się przy nowym moście przez zatokę, który króci pierwotną drogę do Dubrowniku o 10 km. Na końcu zatoki możemy podziwiać źródła krasowe, z których największym jest Ombla. Zatoka ta jest gęsto otoczona osadami. Ten obszar był kiedyś bardzo popularnym ośrodniem szlachty dubrownickiej, niektóre z tych budowli dochowały sięd do dziś.

Komolac – osada na końcu zatoki Rijeka Dubrovaczka leży przy potężnych krasowych źródeł rzeki Rijeka (Ombla). Obywatele Dubrowniku tutaj zbudowali zaporę wodną i młyny wodne. W roku 1507 została tu zbudowana rafineria miedzi. Na cmentarzu stoi średniowieczny kościół Św. Ducha, otoczony kamieniami nagrobkowymi z 15. i 16. stulecia. Dochowały się również letnie rezydencje rodziny Gundulic (dzisiaj część maryny) i rodzin Sorkoczewicz, Getaldicz i Skoczbuha.

Mokoszica – nowoczesne peryferie Dubrowniku na północnym wybrzeżu zatoki Rijeka Dubrwaczka. Składa się z starej i nowej części. Budowla nowej części zniszczyła architektoniczną harmonię starej części. Znajduje się tutaj kilka letnicz rezydencji szlachty dubrownickiej, z których najwybitniejsza jest rezydencja rodziny GuczetiMJurdewicz z 16. stulecia. W roku 1814 tutaj odbyło się zgromadzenie szlachty z Dubrowniku.

Rożat – osada w północno-wschodniej części zatoki Rijeka Dubrowaczka. Pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1285. Klasztor franciszkański z kościołem Św. Maria, który został założony w roku 1393 i zrekonstruowany buł początkiem 18. stulecia, stoi na wybrzeżu. Jego krzyżowy korytarz pochodzi z 1585 roku. Na wzgórzu nad osadą stoi kościół parafialny, którego zrekonstruowano po trzęsieniu ziemi w roku 1667.
Rzeka DubrovaczkaRzeka Dubrovaczka
Rzeka Dubrovaczka
Rzeka DubrovaczkaRzeka Dubrovaczka
Rzeka Dubrovaczka